Loading...

Even geduld AUB...

Wat is osteopathie?

Een osteopaat helpt patiënten met beweegklachten door te voelen. Met onze handen sporen wij de oorzaak van de aandoening op om vervolgens een manuele behandeling uit te werken.

Het doel van osteopathie is de bewegingsstoornis weg te nemen en de normale beweging te herstellen door middel van een zachte behandeling zonder toestellen of medicatie. Osteopathie is een complementaire geneeswijze die zelfgenezing van het lichaam stimuleert.

Welke klachten behandelt
een osteopaat?

Tijdens de behandeling pakken we niet de symptomen aan, maar wel de oorzaak die de bewegingsstoornis veroorzaakt. Vooral mensen met rug- en nekklachten vinden snel hun weg naar een osteopaat, maar ook patiënten die last hebben van het bekken of die bijvoorbeeld een tenniselleboog hebben, kunnen in onze praktijk terecht.

Osteopaat Seppe Huysmans behandelt volwassenen, kinderen en baby's, maar ook zwangere vrouwen en sporters. Hij werkt hiervoor nauw samen met artsen en specialisten om zo de beste behandelingen te kunnen aanbieden. Heb je ergens beweegklachten?

Neem contact met ons op en stel jouw vraag. We helpen je snel graag verder.

Het lichaam als één geheel

Een osteopaat kijkt naar het grotere plaatje. Elk lichaam is hetzelfde, maar toch weer anders. Hoewel we allemaal op dezelfde manier functioneren en dezelfde organen en ledematen hebben, is elke mens uniek. Fysieke, chemische, emotionele en psychologische gebeurtenissen vormen ons tot wie we zijn en beïnvloeden de manier waarop ons lichaam werkt. Osteopathie richt zich op het volledige lichaam en houdt rekening met verschillende factoren. We onderscheiden dan ook vijf modellen of benaderingen waar we bij onze behandelingen rekening mee houden.

het bio-energetische model het biomechanische model het neurologische model het bio-psycho-sociale model het ademhalings-/circulatorische model

Het ademhalings-/circulatorische model

Dit model richt zich op weefselspanning. Dergelijke spanning kan de vrije toevoer of circulatie van lichaamsvloeistoffen belemmeren, wat dan weer de gezondheidstoestand van het weefsel kan beïnvloeden. Een patiënt die hier hinder van ondervindt, kan bij een osteopaat terecht om ademhalingsstoornissen aan te pakken en zo de circulatie en toevoer van lichaamsvloeistoffen te herstellen.

Het bio-psychosociale model

Het bio-psychosociale model focust op psychologische en fysiologische stress. Een gezonde geest is essentieel voor een gezond lichaam, maar bepaalde omstandigheden in onze omgeving of sociale, economische, culturele, fysiologische of psychologische factoren kunnen ons geestelijke welzijn beïnvloeden en lichamelijke klachten teweegbrengen. Een osteopaat helpt deze factoren op te sporen en aan te pakken.

Het neurologische model

Het neurologische model richt zich vooral op het neuro-endocriene immuunsysteem. De cellen binnen dit systeem ontvangen boodschappen van het zenuwstelsel en reageren hierop door hormonen aan te maken. We gaan na hoe dat systeem beïnvloed wordt door onder meer de effecten van beweeglijkheid van de ruggenwervel en van de manier waarop het lichaam zichzelf en de positie van lichaamsdelen waarneemt. Met andere woorden, een behandeling binnen dit model zet in op minder stress, evenwichtige prikkels en minder pijn.

het biomechanische model

Het biomechanische model beschouwt het lichaam als een geheel van lichamelijke onderdelen die je houding en evenwicht ondersteunen. Wanneer dit systeem onder spanning komt te staan, kan dit leiden tot onder meer een verhoogd energieverbruik, wijzigingen in het metabolisme of een gewijzigde gewrichtsstructuur. Een osteopaat pakt problemen binnen dit model aan met manuele technieken om de houding en het evenwicht te herstellen.

Het bio-energetische model

Bepaalde afwijkingen of stoornissen kunnen het energieverbruik van ons lichaam negatief beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan een onevenwicht in het immuunsysteem, het voedingspatroon, langdurige nekpijn of ons psychologisch welzijn. Ons lichaam streeft naar een evenwicht tussen energieproductie, -toevoer en -verbruik, maar door dergelijke afwijkingen kan dit evenwicht ontregeld raken. Een osteopaat pakt de oorzaak van een ontregeling in de energieproductie, -toevoer en -verbruik aan.

Top